Menu

 

Reisverzekeringen: Verplicht of niet?

Een reisverzekering is er om eventuele onverwachte kosten te dekken die kunnen ontstaan tijdens een vakantie. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van een medische ingreep, maar ook aan de kosten die kunnen ontstaan wanneer er schade is toegebracht door derden aan bijvoorbeeld de bagage. Tevens is het natuurlijk mogelijk dat er diefstal plaatsvindt tijdens de reis, waardoor er schade wordt ondervonden. Al deze gevallen zijn vervelend, zelfs met een reisverzekering. Toch is het een stuk prettiger dat de kosten van de schade in ieder geval door de verzekering zullen worden vergoed en dat de financiële schade uiteindelijk dus behoorlijk mee zal vallen.

Niet verplicht

Ondanks het feit dat mensen massaal reisverzekeringen afsluiten, is dit in principe niet verplicht. Het is prima mogelijk om een reis te boeken en hier geen reisverzekering voor af te sluiten. Dit brengt natuurlijk voor- en nadelen met zich mee.

Het voordeel van een reis zonder reisverzekering zit voornamelijk in de kosten hiervan. Door geen reisverzekering af te sluiten is de reis uiteindelijk goedkoper en blijft er meer geld over voor andere leuke dingen. Door goed op de eigen spullen te letten kan de kans op schade hieraan aanzienlijk worden verkleind, waardoor de reisverzekering hier in principe niet voor nodig is. De medische kosten kunnen natuurlijk altijd op vakantie ontstaan, al dekt de reguliere zorgverzekering vaak ook behoorlijk wat kosten in het buitenland. Ook hiervoor is een reisverzekering dus niet strikt noodzakelijk.

Aan de andere kant biedt een reisverzekering ook weer een hoop voordelen en gaat het doorgaans om een prima te overzien bedrag. Een reisverzekering is over het algemeen niet duur. Zeker wanneer het wordt uitgedrukt als een percentage van de totale reissom valt het vaak reuze mee wat er voor een reisverzekering moet worden betaald. Eenmaal afgesloten bestaat er in ieder geval de zekerheid dat eventuele problemen in het buiten in ieder geval financieel goed zullen worden opgelost, waardoor daar niet over hoeft worden ingezeten door de reizigers, mocht er wat gebeuren. Dit geeft een gevoel van rust bij de reizigers waardoor deze optimaal van de vakantie kunnen genieten. Daarnaast neemt het natuurlijk het risico weg op kosten die niet op te brengen zijn voor de meeste mensen, aangezien niet iedereen bergen spaargeld achter de rug heeft om dure spullen te vervangen of hoge medische kosten op te vangen voor specialistische ingrepen.

Annuleren

Naast de reisverzekering sluiten veel mensen ook een annuleringsverzekering af. Een annuleringsverzekering zorgt voor een vergoeding van de reissom als er om persoonlijke redenen niet op reis kan worden gegaan. Uiteraard is de annulering aan meerdere voorwaarden verbonden, maar in principe komt het op het vergoeden van de gemaakte kosten voor de vakantie neer. Zeker in gevallen waarin het enigszins onzeker is of er op vakantie gegaan kan worden is dit een handige uitkomst. Een annuleringverzekering is net als de reisverzekering niet wettelijk verplicht in België. Wel kan het een hoop kosten schelen, waardoor het aan te raden valt een annulatieverzekering af te sluiten en zo eventuele hoge kosten te voorkomen.