Menu

 

Rechtsbijstandsverzekering: Verplicht of niet?

Een rechtsbijstandsverzekering zorgt voor de verdediging van de belangen van de verzekeringnemer als het aankomt op de juridische afwikkeling van conflicten. Het kan iedereen een keer overkomen dat er een conflict ontstaat waarbij er een juridische specialist nodig is. Er hebben maar weinig voldoende juridische kennis om een conflict op deze manier op te kunnen lossen zonder de tegenpartij alle ruimte te geven de zaak een eigen draai te geven. Het inhuren van een advocaat of een gang naar de rechter kan een hoop geld kosten, zelfs in het begin van de procedure. Door te kiezen voor een rechtsbijstandsverzekering zullen deze kosten worden vergoed en kan de best mogelijke juridische verdediging worden genoten, zonder hiervoor de hoofdprijs te betalen.

Niet verplicht

Ondanks het nut van de rechtsbijstandsverzekering is niemand verplicht deze af te sluiten. De enige twee verplichte verzekeringen in België voor particulieren zijn de autoverzekering BA en de arbeidsongevallenverzekering wanneer er sprake is van personeel in huis. De rechtsbijstandsverzekering valt hier dus niet onder en is niet wettelijk verplicht. Ook contractueel komt het eigenlijk nooit voor dat er een verplichting tot het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering wordt opgelegd. Dit is anders dan bij, bijvoorbeeld, een brandverzekering. Hierbij kan de financier van het pand de aankoper van de woning de verplichting opleggen om een brandverzekering af te sluiten, gebeurt dit niet dan wordt er geen financiering verstrekt. De huiseigenaar kan op zijn beurt een eventuele huurder weer verplichten ook een brandverzekering af te sluiten om zo de verantwoordelijkheid verder door te schuiven.

Aanvulling

De rechtsbijstandsverzekering valt op verschillende manieren af te sluiten. De meest bekende vorm van een rechtsbijstandsverzekering is de aanvulling op de verplichte autoverzekering BA. Iedereen die met een auto de openbare weg op wil dient deze verzekering af te sluiten en kan er vervolgens voor kiezen om de verzekering uit te breiden met een eventuele rechtsbijstandsverzekering. Door hiervoor de kiezen zal de rechtsbijstandsverzekering de autobezitter bijstaan bij een eventueel conflict waarbij juridische hulp van pas komt. Deze aanvulling is uiteraard niet verplicht, maar kan wel sterk worden aangeraden. Het is een relatief goedkope aanvullende module die hoge kosten kan voorkomen wanneer er een conflict ontstaat.

De rechtsbijstandsverzekering is tevens af te sluiten als een aparte verzekering. Wanneer dit het geval is hoeft er in veel gevallen niet meer te worden gekozen voor de aanvullende rechtsbijstandsmodule bij de autoverzekering. Door deze beide af te sluiten geldt er een dubbele verzekering. Helaas geldt er geen dubbele uitkering in dat geval. Het is daarom slim om goed te kijken naar het huidige pakket verzekeringen, voordat er wordt overgegaan tot het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering of - module. Een aparte rechtsbijstandsverzekering is dus ook niet verplicht, maar kan wel erg handig zijn. De verzekering kan de verzekeringnemer bijstaan in allerlei conflicten. Dit kan een probleem met de buren zijn over, bijvoorbeeld, een boom midden op de grens tussen de beide tuinen. Maar ook een ontslag en daarmee een juridisch conflict met de werkgever. De verzekering kan ervoor zorgen dat er in zo'n geval het onderste uit de kan kan worden gehaald.