Menu

 

Motoverzekeringen: Verplicht of niet?

In België mag niemand met zijn of haar motor de openbare weg op zonder dat de motor degelijk verzekerd is. Het gaat bij deze verzekering voor de motor echter om de goedkoopste versie van de verzekering, met de minst uitgebreide dekking. Het gaat om de motoverzekering BA, oftewel Burgerlijke Aansprakelijkheid. De eventueel af te sluiten aanvullende verzekering voor de motor zijn niet verplicht en worden doorgaans alleen afgesloten als het gaat om een nieuwe motor of een motor met een hoge waarde. Uiteraard is de motoverzekering BA de goedkoopste variant, de twee uitgebreidere verzekeringen bieden een bredere en diepere dekking, maar brengen ook hogere maandelijkse kosten met zich mee.

Welke verzekering is verplicht?

Zoals gezegd is de motoverzekering tegen de Burgerlijke Aansprakelijkheid verplicht. Deze verzekering keert uit aan derden. Dit betekent dat de veroorzaker van een ongeval op de openbare weg aansprakelijk is voor de kosten die ontstaan als gevolg van de schade die de ander lijdt. Deze kosten kunnen vaak niet worden opgebracht door de dader zelf. De kosten kunnen enorm oplopen en er zijn maar weinig mensen die voldoende spaargeld achter de hand hebben om zo'n grote uitgave ineens te kunnen doen. Alhoewel de meeste mensen allereerst aan de kosten aan een auto of andere motor zullen denken zijn het vooral de eventuele kosten van lichamelijk letsel die het zo duur maken. Zeker wanneer het gaat om blijvend lichamelijk letsel kunnen de kosten gemakkelijk in de honderdduizenden euro's lopen, waardoor het haast onbetaalbaar wordt om dat uit eigen zak te betalen. Door middel van de Burgerlijke Aansprakelijkheid motoverzekering kan iedereen op de weg er vanuit gaan dat iedere andere weggebruiker in ieder geval in staat is om de kosten van een eventueel ongeval te vergoeden met behulp van een uitkering van de motoverzekering.

Andere verzekeringen

Naast de BA motoverzekering kan er gekozen worden voor een Mini Omnium motoverzekering of een Maxi Omnium motoverzekering. Beide verzekeringen hebben de Burgerlijke Aansprakelijkheid ook in zich, waardoor ze voldoen aan de wettelijke eis. Beide verzekeringen zijn niet wettelijk verplicht en worden daarom ook door lang niet iedereen afgesloten. De hogere kosten van de verzekering wegen voor veel bezitters van motoren niet op tegen de voordelen van een eventueel hogere uitkering, wat vaak niet van toepassing is vanwege de lagere waarde van de motor. Aangezien de verzekeringen niet verplicht zijn is het een gemakkelijke manier om wat geld te besparen en zo maandelijks wat extra over te houden om andere leuke dingen te kunnen doen.

Aanvullingen

Het is tevens mogelijk om bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten naar de reguliere motoverzekering. Zo'n aanvulling kan de dekking behoorlijk uitbreiden en de kans op onverwacht hoge kosten een stuk kleiner maken. Ook in je bromfietsverzekering is dit een optie. Toch is zo'n aanvullende module niet verplicht en is ook dit dus een geschikte manier om wat geld in de maand te besparen. Ondanks dat de verzekering niet verplicht is valt het toch aan te raden deze wel af te sluiten als dit financieel kan. Het kan een hoop juridische kosten voorkomen bij een conflict.