Menu

 

Caravanverzekeringen: Verplicht of niet?

Een caravan is een flinke investering. Het is eigenlijk een klein huis op wielen en het kost daarom dan ook een hoop geld. De relatief hoge waarde van een caravan zorgt er ook voor dat een eventuele schade aan de kampeerwagen aardig in de papieren kan lopen. Schade door de schuld van derden is in principe niet zo'n probleem, dit wordt immers vergoed door de wettelijk verplichte BA autoverzekering van de schuldige. Het kan echter ook voorkomen dat invloeden van buitenaf zoals storm en regen zorgen voor schade aan de caravan. Zonder deze te verzekeren is deze schade niet gedekt en komen de kosten gewoon voor eigen rekening. Ook wanneer de schade aan de caravan zelf veroorzaakt wordt, zal er geen verzekering uitkeren, mits er geen speciale caravanverzekering is afgesloten. Uiteraard dient te schade in dit geval zonder opzet te zijn veroorzaakt.

Niet verplicht, wel handig

Aangezien er met een caravan in principe geen schade kan worden toegebracht aan derden is de caravanverzekering niet wettelijk verplicht. Het staat iedereen vrij om een caravanverzekering af te sluiten, maar als dit niet nodig wordt geacht staat het ook iedereen vrij om dit niet te doen. Deze vrijheid komt voort uit het feit dat een caravan altijd door een ander voertuig zal worden voortbewogen. In de meeste gevallen zal dit een auto zijn. Deze auto dient wel verzekerd te zijn, vanwege de wettelijk verplichte BA autoverzekering. Schade die wordt toegebracht aan derden met deze auto en eventueel in combinatie met de caravan zal worden vergoed door de BA autoverzekering. Uiteraard geldt dit ook voor een eventuele Mini Omnium of Maxi Omnium verzekering voor de auto, deze neemt de schade veroorzaakt bij derden door de caravan ook op zich.

Mini Omnium en Maxi Omnium

Er bestaan twee verschillende soorten dekkingen voor een caravanverzekering, die dus allebei niet verplicht zijn. De dekkingen zijn gelijk aan die bij een autoverzekering. De Mini Omnium beschermt de caravan vooral tegen schade van buitenaf, zoals regen, wind en hagel. Wanneer deze weersomstandigheden zorgen voor schade aan de caravan zal de verzekering uitkeren zodat de schade hersteld kan worden of er geld wordt uitgekeerd zodat de eigenaar van de caravan een nieuwe kan aanschaffen als de oude caravan niet meer te herstellen zou zijn.

Met een Maxi Omnium dekking wordt praktisch alle schade aan de caravan en de bijbehorende tent vergoed. Dit betekent dat ook schade wordt vergoed die door de eigenaar van de caravan zelf is toegebracht, mits dit natuurlijk niet opzettelijk is gebeurd. Doorgaans geldt er wel een vrijstelling voor deze vergoedingen. Meestal bedraagt de vrijstelling een paar procent met een minimum van enkele honderden euro's. Een caravanverzekering is er daarom vooral om grotere financiële klappen op te vangen. Kleine bijkomende kosten dienen alsnog zelf te worden betaald.

Al met al is de caravanverzekering dus niet wettelijk verplicht, maar kan het wel erg handig zijn om te voorkomen dat er zeer hoge kosten ontstaan die niet zomaar betaald kunnen worden. Wanneer er de financiële mogelijkheid is een caravanverzekering af te sluiten valt dit zeker aan te raden.