Menu

 

Arbeidsongevallenverzekering: Verplicht of niet?

Een arbeidsongevallenverzekering verzekert werknemers tegen ongevallen op de werkvloer. Hieronder vallen ook eventuele ongevallen die plaatsvinden wanneer de werknemer zich naar het werk of van het werk richting huis begeeft. Wanneer er wat gebeurt en de werknemer hier schade van ondervindt treedt de verzekering in werking en zal deze uitkeren aan de werknemer. Door middel van deze uitkering zullen de kosten (gedeeltelijk) worden gedekt die ontstaan als gevolg van het ongeval. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid behoort hier ook toe, omdat het inkomen is gedaald vanwege het ongeval. Tevens zal de arbeidsongevallenverzekering ook uitkeren in het geval dat de werknemer komt te overlijden. Het kan namelijk goed zijn dat dit de hoofd kostwinnaar van het gezin was en dat er daarom nu financiële problemen kunnen ontstaan bij de nabestaanden. Door middel van de uitkering van de arbeidsongevallenverzekering kan er toch voor voldoende financiële middelen voor de familie worden gezorgd zodat ze in ieder geval verder kunnen.

Werkgevers

Zoals te lezen geldt een arbeidsongevallenverzekering voor werknemers. Dit betekent dat de verzekering afgesloten moet worden door werkgevers. Dit is dan ook wettelijk verplicht en het is daarmee een verplichte verzekering voor werkgevers. In principe is de verzekering niet verplicht voor particulieren, omdat deze geen werknemers hebben. In het geval van een huishoudelijke hulp of tuinman heeft de particulier wel 'werknemers' in dienst en dient er dus ook een arbeidsongevallenverzekering afgesloten te worden. De particulieren met dit soort werknemers worden voor deze regeling gezien als een werkgever en zijn dus wettelijk verplicht de verzekeringen af te sluiten. Het opvallende is dat in België slechts 1 op de 10 mensen met een huishoudelijke hulp of aanverwante medewerker in dienst een arbeidsongevallenverzekering heeft afgesloten.

Consequenties

Het niet afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering voor het personeel of de werknemers in huis kan behoorlijke gevolgen hebben. Er zijn twee verschillende mogelijkheden, maar ze zijn allebei erg vervelend. Zo kan een werkgever een flinke boete ontvangen wanneer ontdekt wordt dat de werknemers niet verzekerd zijn door middel van een arbeidsongevallenverzekering. Daarnaast dient de premie voor de verzekering alsnog met terugwerkende kracht te worden betaald. Dit betekent dat alle werkgevers er goed aan doen hoe dan ook een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. De kosten moeten uiteindelijk toch gemaakt worden en op die manier wordt een eventuele boete vermeden. Dit kan een hoop geld schelen, een stuk meer dan dat er eventueel bespaard wordt door de werknemers onverzekerd aan het werk te zetten.

Een tweede risico is het voorkomen van een ongeval terwijl de werknemer op dat moment niet verzekerd is door middel van een arbeidsongevallenverzekering. In dat geval zal er geen maatschappij beschikbaar zijn die de kosten zal dekken en zal uitkeren aan het slachtoffer. Dit betekent dat het bedrijf dit zelf zal moeten doen, of de werknemer behoorlijk in de financiële problemen kan raken. Op zo'n manier mag er niet met werknemers worden omgegaan, waardoor er een morele verplichting geldt, naast de wettelijke, om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor de werknemers. Ditzelfde geldt voor de mensen met een huishoudelijke hulp, al worden de risico's vaak onderschat.