Menu

 

Welke verzekeringen zijn verplicht in België voor particulieren?

Brandverzekering (niet verplicht)

In België zijn er voor particulieren niet veel verzekeringen verplicht. Zo valt het aan te raden om een brandverzekering af te sluiten, maar dit is in principe niet verplicht. Dat wil zeggen, de wet verplicht niemand om een brandverzekering af te sluiten. Het komt echter wel vaak voor dat de brandverzekering alsnog contractueel verplicht wordt. Dit betekent dat bijvoorbeeld een financieringsinstelling de eis stelt dat een huiseigenaar een brandverzekering voor het pand afsluit. Gebeurt dit niet, dan zal er geen financiering worden verstrekt en kan het pand niet worden aangekocht. Daarnaast kan de eigenaar van een pand de eis stellen aan huurders om een eigen brandverzekering af te sluiten. De huurder is in België namelijk altijd zelf verantwoordelijk voor het gehuurde goed. Dit betekent dat bijvoorbeeld een gehuurd appartement moet worden achtergelaten in de staat waarin het ooit betrokken is. Eventuele schade door invloeden van buitenaf komt dus voor de rekening van de huurder. Door een brandverzekering af te sluiten kan de huurder zich verzekeren tegen dit risico.

Autoverzekering (wel verplicht)

Een verzekering die in België wel verplicht is voor particulieren is de autoverzekering. Het gaat hierbij echter alleen om de goedkoopste variant van een autoverzekering. In België kan er bij het verzekeren van een auto worden gekozen voor drie verschillende dekkingen. Er bestaat de zogeheten BA autoverzekering, de Mini Omnium autoverzekering en de Maxi Omnium autoverzekering. De eerste van deze drie, de Burgerlijke Aansprakelijkheid autoverzekering, is de enige van de drie die verplicht is. De andere twee verzekeringen zijn bedoeld om de dekking uit te breiden, iets wat vooral interessant is voor nieuwe en duurdere auto's. De BA autoverzekering is in België verplicht gesteld om slachtoffers van een verkeersongeval te garanderen dat hun schade ook echt vergoed kan worden. Slachtoffers zouden namelijk dubbel ongeluk hebben als de schade ook nog eens niet betaald kan worden door de dader.

Rechtsbijstandsverzekering (niet verplicht)

Een verzekering die zowel apart als bij een auto- of reisverzekering kan worden afgesloten is niet verplicht in België. De rechtsbijstandsverzekering staat mensen juridisch bij wanneer ze met een conflict te maken krijgen. Het is een relatief goedkope verzekering die daarom voor veel mensen gemakkelijk kan worden afgesloten. Ondanks het goedkope karakter kan de verzekering erg handig blijken en een gemis zijn wanneer er een conflict ontstaat en er geen rechtsbijstandsverzekering is afgesloten. De kosten van een gedegen juridische bijstand kunnen hard oplopen waardoor de kosten van de verzekering er vaak al snel uit zijn wanneer er een conflict ontstaat.

Arbeidsongevallenverzekering (wel verplicht)

Een arbeidsongevallenverzekering is verplicht voor werkgevers. Dit betekent echter ook dat particulieren die iemand inhuren voor de huishoudelijke hulp verplicht zijn een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Ondanks deze verplichting heeft slechts 1 op de 10 Belgen met een huishoudelijke hulp zo'n verzekering afgesloten. Het valt toch sterk aan te raden deze verzekering af te sluiten, aangezien het slechts 50 op jaarbasis kost en de huishoudelijke hulp hiermee goed verzekerd is tegen eventuele ongevallen die bij het werk kunnen ontstaan.